Transformátor typu CLB 4.63CLB 4.6

Hmotnost transformátoru: 0,3 kg + spojovací materiál 0,1 kg
měřicí transformátory, spol. s r.o., Podolí 474, 664 03 Podolí - mtbrno@mtbrno.cz
Tel.: +420 545 576 049, +420 533 424 138
Od 1.1.2016 nová adresa