Home Page Home Page ČeskyEnglish
Domů
O nás
Produkty
Zastoupení
Poradna
Ke stažení


Seznam výrobků a ceny1. Vyhledávání pomocí formuláře - vstup zde

2. Vyhledávání po krocích

Vyberte primární proud transformátoru v ampérech:

   1 - 5 - 10 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200

250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000
3. Měřicí transformátory podle typové velikosti

Provedení Maximální
vnitřní otvor
Šířka
transformátoru
60 mm
Šířka
transformátoru
80 mm
Šířka
transformátoru
90 mm
Šířka
transformátoru
130 mm
Závitové - CLB 0.6        1-10 A CLA 1 S   1-15 A CLB 0.9       1-15 A -
- - CLA 1  10-250 A - -
Násuvné 20 x 10 mm CLB 2.6     50-500 A - - -
Ø     22 mm CLB 22R.6 50-600 A - - -
30 x 10 mm CLB 3.6     50-500 A - CLB 3.9     50-300 A -
32 x 10 mm CLB 32.6   75-750 A - - -
40 x 10 mm CLB 4.6   100-800 A CLA 2  50-800 A CLB 4.9     50-800 A -
50 x 10 mm - - CLB 5.9   75-1000 A -
60 x 10 mm - - CLB 6.9 125-1000 A -
80 x 10 mm - - - CLA 3   300-2000 A
100 x 10 mm - - - CLB 10 400-3000 ATransformátory CLA Transformátory CLB
Click - ZOOMMěřicí transformátory proudu typ CLA a CLB
vnitřního provedení s plastovou izolací


Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 750 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 3000 A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu transformátoru je 5 A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Třídy přesnosti 0,5 - 0,5S - 1 - 3 jsou určeny pro obvody měření; tyto transformátory mají nadproudové číslo (n)<5, resp. <10. Podle konkrétního požadavku odběratele lze dodat i transformátory v lepších třídách přesnosti (0,1 - 0,2 - 0,2S) nebo v třídách přesnosti 5P či 10P pro obvody jištění s větším nadproudovým činitelem. Je taktéž možné vyrobit transformátory s rozšířeným proudovým rozsahem (150%, 200%).

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastové pouzdře z vysoce kvalitního nehořlavého plastu. Použité materiály odpovídají třídě tepelné izolace E.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby umožňují připojení vnějších obvodů vodiči maximálního průřezu 5 mm2 (průměr drátu 2,5 mm). Sekundární svorky je možné zakrýt průhledným plastovým krytem a následně zaplombovat.

Transformátory řady CLA i CLB splňují požadavky ČSN EN 61869-2, IEC 61869-2 (a samozřejmě starších ČSN 35 1360, ČSN 35 1301, ČSN EN 60044-1, IEC 60044-1 a IEC 185), jakož i většiny zahraničních norem. Typové řady transformátorů CLA i CLB jsou schválené pro měření a účtování spotřeby elektrické energie Českým metrologickým institutem (řada CLA pod číslem TCM 212/93-1619, řada CLB pod číslem TCM 212/99-3027) transformátory je možné dodat ověřené (ocejchované) nebo je možné je zkalibrovat. Ověření (cejchování) můžeme od roku 2005 provést prostřednictvím vlastního autorizovaného metrologického střediska (AMS), které bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizováno pro ověřování měřících transformátorů proudu, s přidělenou úřední značkou K s evidenčním číslem 128.

Další technické parametry a rozměry jednotlivých provedení transformátorů CLA a CLB jsou specifikovány na stránkách jednotlivých produktů. Po dohodě s výrobcem je však samozřejmě možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Typové řady přístrojových transformátorů proudu CLA a CLB jsou navrženy v souladu s ČSN EN 61869-2 i IEC 61869-2 a odpovídají nejnovějším mezinárodním trendům v této oblasti.

Všechny transformátory CLA i CLB jsou seizmicky odolné a vhodné pro použití v jaderných elektrárnách (podle kategorizace zařízení ETE vyhovují kategorii 1a).


Charakteristické technické vlastnosti transformátorů
Provozní podmínky Vnitřní prostory bez kondenzace vody
Teplota okolí -25oC až 40oC
Teplotní kategorie izolace E
Jmenovitý trvalý tepelný proud 1,2-1,5 x IN, max. 3600 A
Jmenovitý primární proud 1 - 3 000 A
Jmenovitý sekundární proud 5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith 60 x IN
Jmenovitý dynamický proud Idyn 2,5 x Ith
Maximální dovolené oteplení sekundárního vinutí 75 K
Jmenovitá izolační hladina podle ČSN 35 1360 0,75 kV
Jmenovitá izolační hladina podle ČSN EN 61869-2 0,72 kV
Jmenovité zkušební střídavé napětí 3 kVměřicí transformátory, spol. s r.o., Podolí 474, 664 03 Podolí - mtbrno@mtbrno.cz
Tel.: +420 545 576 049, +420 533 424 138
Od 1.1.2016 nová adresa